Přinášíme vám symboliku stromu života – věčného symbolu růstu a prosperity

Strom života je jedním z nejvýznamnějších symbolů, který se objevuje v mnoha kulturách po celém světě již tisíce let. Jeho význam je mnohostranný a může být interpretován různými způsoby. V přeneseném významu představuje život, sílu a spojení s přírodou. Strom života se také často spojuje s poznáním, uvědoměním a duchovním růstem. V tomto článku se podíváme na historii, významy a interpretace tohoto archetypálního symbolu a jeho využití v různých oblastech života.

 

tree-g2816255e5_1280

 

 

Významy, které se pojí se symbolem stromu života 

 

Rodina a spojení s předky

Většina z nás má nějakou představu o svých rodinných kořenech a o tom, odkud pocházíme. Můžeme mít rodinnou historii plnou příběhů o našich předcích, kteří nám předali důležité hodnoty a tradice. Ať už se jedná o kulturní dědictví, rodinné rituály nebo způsob, jakým se naše rodina vypořádává s výzvami života, všechny tyto prvky nám pomáhají pochopit, kdo jsme a odkud pocházíme.

 

Síla a stabilita 

Strom života představuje sílu a stabilitu, protože je pevně zakotvený v zemi a má pevnou strukturu, která mu umožňuje růst a vyvíjet se. Symbol stromu života tak může být použit jako inspirace pro náš vlastní růst a vývoj. Můžeme se inspirovat jeho silou a stabilitou a použít ji k dosažení našich vlastních cílů a snů.

 

Individualita

Každý strom života je jedinečný, stejně jako každý člověk. Každý má své vlastní kořeny, větve a listy, které tvoří jeho jedinečnou siluetu. Stejně tak má každý člověk své vlastní zájmy, cíle a sny, které ho dělají jedinečným. Symbol stromu života nám připomíná, že jsme všichni různí, ale zároveň jsme součástí jednoho větší celku.

 

Změna a růst 

Strom života také symbolizuje růst a změnu. Stejně jako strom roste a mění se s každou sezonou, i my se měníme a rosteme během svého života. Každá zkušenost, kterou prožijeme, nás obohacuje a posouvá nás dál. Symbol stromu života nám připomíná, že změna a růst jsou přirozené a důležité.

 

Nesmrtelnost a znovuzrození

Proč je strom života spojován s tématem znovuzrození? Jedním z důvodů je jeho cyklický růst a obnova. Strom života vyrůstá ze semene, roste, kvete, plodí a nakonec odumírá. Avšak z jeho semene se může opět zrodit nový strom, který projde stejným cyklem. Tento proces je symbolem kruhu života a smrti, který se neustále opakuje.

Strom života je také spojován s tématem nesmrtelnosti a znovuzrození díky svému vzhledu. Mnoho stromů života má podobu kruhu nebo spirály, které jsou symbolem neustálého pohybu a vývoje. Tyto tvary připomínají nekonečný cyklus života a smrti, který se neustále opakuje.

 

Vzhled symbolu Strom života

 

V dnešní době se tento symbol objevuje v mnoha kulturách a náboženstvích, a to v různých podobách a významech. Většinou však symbolizuje spojení mezi zemí a nebem, mezi tělem a duší, mezi minulostí a budoucností.

Vzhled symbolu stromu života se může lišit v závislosti na kultuře a tradici. Většinou však jde o strom s kořeny zapuštěnými v zemi a s větvemi sahajícími až do nebe. V některých podobách může být strom obklopen kruhem, který symbolizuje jednotu a dokonalost.

Barvy a detaily symbolu mohou také mít svůj význam. Například zelená barva symbolizuje život, růst a plodnost, zatímco hnědá barva může symbolizovat zemskou energii a kořeny.

V současné době je symbol stromu života velmi oblíbený v oblasti esoteriky a spirituálního rozvoje. Je považován za silný ochranný symbol a zdroj inspirace a síly.

 

Historie symbolu Strom života

 

Symbol stromu života je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších symbolů na světě. Jeho původ sahá až do pradávných civilizací, jako jsou sumerská, egyptská, indická či kanaánská. V každé z těchto kultur měl symbol stromu života své specifické významy a funkce.

V sumerské mytologii byl strom života spojen s bohyní Inannou a symbolizoval spojení mezi nebesy a zemí. V egyptské mytologii měl strom života podobu obrovského stromu, pod kterým se nacházel vchod do podsvětí. V indické mytologii byl strom života spojen s bohyní Kálí a symbolizoval spojení mezi nebesy, zemí a podsvětím. V kanaánské mytologii byl strom života spojen s bohyní Aštoret a symbolizoval plodnost a život.

V křesťanství se symbol stromu života objevuje v knize Genesis, kde je popsán strom života jako strom, který dává věčný život. V křesťanské ikonografii se strom života objevuje jako symbol Krista a jeho spojení s Bohem.

V současné době se symbol stromu života objevuje v mnoha kulturách a náboženstvích jako symbol života, růstu, plodnosti a spojení mezi nebesy a zemí. Je také často používán jako ochranný symbol a symbol spojení s přírodou.

V umění se symbol stromu života objevuje v různých podobách – od klasických malířských děl a soch až po moderní grafické a digitální umění. Jeho význam je stále aktuální a inspiruje umělce po celém světě.

V současné době je symbol stromu života také často používán v esoterických a spirituálních proudech jako symbol spojení s vlastním já, s přírodou a s vesmírem. Je také spojován s různými druhy terapií a léčení.

Symbol stromu života je tedy univerzálním symbolem, který má hluboký význam a inspiruje lidi po celém světě. 

 

Závěrem

 

Strom života nás učí, že život je neustálým procesem růstu a vývoje. Abychom mohli být plodní a prosperující, musíme se neustále rozvíjet a učit se novým věcem. Strom života nám také připomíná, že jsme součástí většího celku a že jsme propojeni s přírodou a s ostatními lidmi.

Věříte-li v sílu symbolů, může být strom života pro vás inspirací a zdrojem energie. Pokud se rozhodnete pořídit si dekoraci se symbolem stromu života, může vám připomínat vaše cíle a přání a pomoci vám dosáhnout růstu a prosperity. Jeho silná symbolika vám může pomoci najít smysl a poslání ve vašem životě a připomenout vám, že jste součástí něčeho většího a důležitého.

U nás tento symbol najdete v provedení kovových dekorací k zavěšení na zeď a také na stůl.

276_kovova-dekorace-strom-zivota-na-zed-c-3   255_kovova-dekorace-strom-zivota-c-2